Mini kursus

Dette er et lille gratis kursus til undervisere og materialeudviklere, som ønsker at planlægge og producere visuelle læringsmaterialer.

Formålet med kurset er at formidle centrale overvejelser, man bør foretage, når man ønsker at visualisere fagligt stof til undervisningsmaterialer. Du arbejder med didaktiske overvejelser og velovervejede valg af modaliteter.
Kursets mål er at du:

  • tilegner dig viden og foretager væsentlige didaktiske overvejelser omkring valg og planlægning af visualiseringer i undervisningsmaterialer
  • med udgangspunkt i egne fagområder planlægger (og måske producerer) visualiseringer til brug i egen undervisning

Kurset er opdelt i fire emner, som i princippet kan studeres uafhængigt af hinanden. Men det anbefales at følge nedenstående rækkefølge.
Kurset tager udgangspunkt i eVidenCenters e-didaktiske overvejelsesmodel og i visualiseringsmodellen, du finder her på sitet.

Kurset er udviklet af eVidenCenter – et nationalt videncenter, som arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.
Materialet stilles frit tilgængeligt for alle under en CC BY-ND licens. Det betyder kort fortalt, at du må kopiere og distribuere materialet (selv til kommercielle formål) under følgende restriktioner:

  • Tydelig kildeangivelse.
  • Ingen distribution af modificerede versioner af materialet.

Bergmann, J & Sams, A, (2015) Flipped learning, – vejen til engageret læring. Aarhus: Turbine Akademisk.

Carlsen, D. (2015). Det læseteoretisk landskab – tre perspektiver. I D. Carlsen & J. J. Hansen (Red.), Digital læsedidaktik (s. 17-39). København: Akademisk Forlag.

Cazden, C., Cope, B., Fairclough, N., Gee, J., et al., (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. Harvard Educational Review (s. 60-92). Lokaliseret 27. maj 2015 på: http://vassarliteracy.pbworks.com/f/Pedagogy+of+Multiliteracies_New+London+Group.pdf.

Clark R. C. & Lyons C. – Graphics for Learning: Proven Guidelines for Planning, Designing, and Evaluating Visuals in Training Materials – Pfeiffer (2011).

Clark R. C. & Mayer R. E. – e-Learning and the Science of Instruction – Wiley (2016).

Denning, R. C. & Hachmann, R. (2014). Multimodale muligheder, Digitale og multimodale læremidler i EUD. Læremiddel.dk & UC-syd.dk. Lokaliseret på: https://rhachmann.files.wordpress.com/2014/12/mm_eud_final.pdf.

Hachmann, R. & Holmboe, P. (2014). Flipped Learning – mere en bare video. Odense: Forlaget Praxis.

Pedersen K. & Hansen P. – Design til skærmen – Forlaget Grafisk Litteratur (1997).

Peters D. – Interface Design for Learning – New Riders (2014).

Schunk, A (red) (2016), Flip din undervisning, En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning. Aar-hus: Turbine Akademisk.

Selander, S. & Kress, G. (2012). Læringsdesign – i et multimodalt perspektiv. Frederiksberg: Frydenlund.

Rammesætning

Modaliteter

Video

Læreprocesser