Erfaringer fra projektet

Der er høstet mange erfaringer i projektet under udvikling, afprøvning og evaluering af materialer og forløb (se evt. projektets rapport). Her er nogle af de væsentligste erfaringer for lærere og andre, der ønsker at producere visualiseringer i læringsmaterialer.

Vi har erfaret, at:

   • videoer har stor værdi for eleverne, fordi kombinationen af lyd, billeder, grafik og bevægelse tilbyder en effektiv ramme for formidling, og fordi eleverne kan tilgå og gense videoerne præcis, når de har brug for det til opgaveløsning, repetition mm.
   • forskellige web 2.0 værktøjer som fx ThingLink kan inddrages, når læringsindhold med fordel kan formidles i form billeder, videoer og quizzer
   • det er vigtigt at knytte handlinger og aktiviteter til visualiseringerne fx i form af opgaver, krav om refleksion, notatark og quizzer. Det skaber nødvendig stilladsering, fokus, koncentration og har værdi for læringen
   • det er afgørende at have fokus på målgruppens forudsætninger og medtænke differentiering, så materialet matcher variationen i elevernes forudsætningerne. Kun på den måde er materialet brugbart og udbytterigt for eleverne. Når materialer bliver brugt online eller i blended learning, er differentiering afgørende, fordi du ikke har samme mulighed for at korrigere, supplere og støtte, som du har i F2F-undervisningen, når du observerer, at noget ikke fungerer efter hensigten
   • det tager tid at sætte sig ind i nye programmer, og man med fordel kan trække på skolens servicedesk og evt. it-pædagogiske konsulent eller på sidemandsoplæring fra en kollega, så man som udvikler kan koncentrere sig mindre om teknik og mere om at skabe gode læringsmaterialer og -forløb
   • det kræver grundige overvejelser at vælge den rette modalitet (inspiration http://visualiseringsdesign.dk/) og rette web 2.0-værktøj til det faglige stof.