Rammesætning

Når du vælger at gå i gang med at udvikle visualiseringer til undervisning, har det ofte et helt konkret udgangspunkt.
Måske har du oplevet, at dine elever har meget vanskeligt ved noget fagligt stof, og du ønsker at støtte deres tilegnelse ved at stille andre tilgange til læring til rådighed.
Måske ønsker du at gøre dit materiale mere spændende og motiverende.
I dette emne skal du gøre dig indledende overvejelser. Det er blandt andet om elevernes forudsætninger og om rammer omkring dine visualiseringer.

Mål

– at du gør dig overvejelser over en række grundlæggende faktorer, der har betydning for planlægning af en optimal visualisering
– at du får fastholdt din grundlæggende ide om din visualisering

Scenarie

Materialet er kedeligt. Lærebogen støtter ikke tilstrækkeligt. Eleverne lærer ikke det, de skal. Motivationen mangler både for eleverne og for dig.
Du overvejer, hvordan du kan formidle stoffet mere tilgængeligt, måske mere praksisnært og mere inspirerende. Du har gode faglige eksempler og klare ideer til, hvordan du kan gøre det vanskelige stof tilgængeligt.
Men hvilken form for visualisering kan bedst understøtte dit materiale?

Materialer

Læs

Rammer
Visuelle krav

Øvelser

  1. Beskriv din umiddelbare ide til visualisering, så du løbende kan vende tilbage til den i din proces i dette minikursus
  2. Hvilket læringsmål er det helt præcist, visualiseringen skal understøtte? Hvad skal eleven vide eller kunne efter at have afkodet visualiseringen og en måske tilknyttet tekst? Hvordan forestiller du dig, at læringen efterfølgende skal bringes i spil?
  3. Gør dig grundige overvejelser over dine elevgruppens forudsætninger. Lad dig eventuelt inspirere af denne skabelon. Hold særligt fokus på deres udfordringer, men også deres potentialer ift. læring. Hvilke konsekvenser har det for dit valg af visualisering?
  4. Er der andre rammer, bør du have med i overvejelserne? Se: rammer og/eller visuelle krav

Selvevaluering/tjekliste

(Tag for hvert af spørgsmålene stilling til om du er i mål: slet ikke, i ringe grad, i nogen grad eller i høj grad)

  1. Har din målgruppens forudsætninger konsekvenser for, hvordan du vil formidle dit faglige stof?
  2. Har du formuleret præcise, elevrettede læringsmål for din visualisering?
  3. Har du besluttet, hvordan elevens arbejde med visualiseringen skal finde sted? (gruppearbejde, selvstændigt, individuelt hjemme etc.)
  4. Er der praktiske rammer, som har indflydelse på, hvordan din visualisering skal udformes? (designlinje i materiale, skærmstørrelser etc.)