Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole har udviklet en meget lang række instruktionsvideoer til brug i fjernundervisningen eller i det åbne læringscenter – herunder videoer med vejledende løsninger. Et mål har været at stille hjælp til rådighed til opgaveløsning og som støtte til repetition. Et andet mål er at frigøre lærerens tid til vejledning og herigennem opnå bedre støtte og differentiering.

Desuden er der udviklet en række quizzer med matematiske opgaver, som kan importeres i læringsplatformen Moodle. Målet er her træning og rutine.

                       Øvelse i LMS med tilfældige tal (sådan fungere det)

Her finder du lærervejledningen udarbejdet af Aalborg Handelsskole.

Lærevejledning-Aalborg Handelsskole