Støt læreprocessen

Visualisering af fagligt stof er ikke nogen simpel proces, og det er ikke sikkert, at ens egne umiddelbare valg i udformning af visualisering understøtter elevens læring optimalt.
Her finder du syv principper, det er vigtigt at kende, når man vælger udformningen af sin visualisering.

Emnets mål

– at du tilegner dig viden om en række kognitive principper, der har betydning for elevernes forståelse og udbytte af visualiseringer

Scenarie

Du har et ønske om, at din faglige formidling bliver så enkelt, gennemskueligt og skarpt visualiseret som muligt.

Materialer

Afsnit om kognitive principper

Valgfrie ekstramaterialer

Tjekliste/drejebog til samlede valg i visualiseringsmodellen

Øvelser

1. Hvilke af de syv principper har relevans for din visualisering?

 •  Fokusér på primært/vigtigt indhold
 •  Bring før-viden fra langtidshukommelsen i spil
 •  Reducér belastning af arbejdshukommelsen
 •  Facilitér opbygning af nye mentale modeller
 •  Overfør læring til anvendelsesområder
 •  Motivér de lærende til at gennemføre læringsmål
 •  Differentiering.

2.  Hvordan vil du ændre din visualisering, så den i højere grad overholder principperne?

Quiz

Hvilke tre af følgende fem muligheder reducerer belastningen af arbejdshukommelsen? Ved at

 1. aktivere elevens forhåndsviden
 2. bruge mange forskellige input samtidig
 3. anvende stregtegninger i stedet for fotos
 4. lade eleven selv styre tempo og progression i dynamiske visualiseringer
 5. anvende dekorative grafikker

Hvilke tre af følgende fem muligheder reducerer belastningen af arbejdshukommelsen? Ved at

 1. aktivere elevens forhåndsviden
 2. bruge mange forskellige input samtidig
 3. anvende stregtegninger i stedet for fotos
 4. lade eleven selv styre tempo og progression i dynamiske visualiseringer
 5. anvende dekorative grafikker

Hvilke tre af følgende fem muligheder støtter eleven til at fokusere på det primære læringsindhold? Ved at

 1. markere vigtige områder med eksempelvis farver
 2. anvende punktform og klare typografiske hierarkier
 3. anvende mange forskellige overgangseffekter
 4. anvende tekst frem for grafikker
 5. gruppere tekst og grafik, der hører sammen

Hvilke tre af følgende fem muligheder støtter eleven til at fokusere på det primære læringsindhold? Ved at

 1. markere vigtige områder med eksempelvis farver
 2. anvende punktform og klare typografiske hierarkier
 3. anvende mange forskellige overgangseffekter
 4. anvende tekst frem for grafikker
 5. gruppere tekst og grafik, der hører sammen

Hvilke tre af følgende fem muligheder overfører læring fra andre anvendelsesområder? Ved at

 1. vise eksempler fra forskellige kontekster
 2. udelukkende at anvende symboler
 3. anvende fx interaktive visualiseringer med eksempler fra dagliglivet
 4. anvende eksempler fra kontekster, som eleven ikke kender på forhånd
 5. visualisere konteksten i detaljer

Hvilke tre af følgende fem muligheder overfører læring fra andre anvendelsesområder? Ved at

 1. vise eksempler fra forskellige kontekster
 2. udelukkende at anvende symboler
 3. anvende fx interaktive visualiseringer med eksempler fra dagliglivet
 4. anvende eksempler fra kontekster, som eleven ikke kender på forhånd
 5. visualisere konteksten i detaljer

Hvilke tre af følgende fem muligheder vil normalt motivere eleverne til at lære? Ved at

 1. at anvende én og kun en modalitet
 2. bruge kontekst fra anvendelsesområder, eleven kender
 3. bruge cases og scenarier til at introducere det faglige indhold
 4. introducere den fulde kompleksitet fra starten
 5. bruge visuelle agenter som figurer, personer og video af underviseren i fortællerrollen

Hvilke tre af følgende fem muligheder vil normalt motivere eleverne til at lære? Ved at

 1. at anvende én og kun en modalitet
 2. bruge kontekst fra anvendelsesområder, eleven kender
 3. bruge cases og scenarier til at introducere det faglige indhold
 4. introducere den fulde kompleksitet fra starten
 5. bruge visuelle agenter som figurer, personer og video af underviseren i fortællerrollen