– lærerproduktion af digitale undervisningsmaterialer

Formålet med projektet er at øge kvaliteten og produktionen af lærerudviklede digitale undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne. Sigtet er, at supplere de forlagsudgivne digitale læremidler med differentierede digitale undervisningsmaterialer af høj kvalitet, hvor de forlagsudgivne materialer ikke i tilstrækkelig grad understøtter de nødvendige læringsprocesser.

Her finder du eksempler på lærerudviklede undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne: Videoer, ThingLinks mm. Der er desuden VisuTips, som kan støtte dig i processer med selv at udvikle videoer og Scribbles.