Aarhus Business College

Aarhus Business College har udviklet en meget lang række materialer til matematik C. Det drejer sig om instruktionsvideoer omkring funktioner og værktøjer, samt interaktivt læringsmateriale. Målene har været at skabe effektiv læring bl.a. ved at forsøge at aktivere og motivere eleverne og øge læringsudbyttet gennem visualiseringer og desuden at frigive underviserens tid til vejledning.

Hent link til det interaktive materiale “Andengradsfunktion – graf og aflæsning af toppunkt og nulpunkter” her.

Del 1 – Andengradsfunktioner – Introduktion til funktionsanalyse

Del 2 – Definitions- og værdimængde

Del 3 – Nupunkter og fortegn

Del 4 – Monotoniforhold og ekstrema

Hent Skema til afrapportering af afprøvningens resultater – Instruktionsvideoer til funktionsanalyse af andengradsfunktioner her.

Værktøj til funktioner – Andengradsfunktionen Vejledning


Introduktion til anvendelse af Lineær funktion i Værktøj til funktioner


Introduktion til anvendelse af Eksponential funktion i Værktøj til funktioner

Hent Værktøj til statistik

Hent Værktøj til funktioner

Hent Værktøj til finansregning

Bestemmelse af monotoniforhold vha differentialregning

Ekstremum og nulpunkter for polynomium

Indtegn ret linie

Tangentens hælning