Video

Eksempel på anvendelse af modalitet.

Video er mange underviseres første valg, når de kaster sig ud i visualiseringens kunst. Det kan der være forskellige årsager til:
– Video kan indeholde en syntese af de fleste modaliteter (tale, tekst, bevægelse, illustrationer etc.), så forskellige tilgange til formidling kan kombineres
– Video er et kendt medie for eleverne
– Video kan stå alene på en måde, der åbner for flipped learning og dermed kan frigive tid til vejledning af grupper og elever med særlige behov
– Eleverne kan gense dele af videoer efter behov
– Produktionen kan gøres enkel. Fx gennem PowerPoint, som mange kender. Her er produktionsprocessen enkel og let at overskue. De enkelte slides kan udskiftes og opdateres. Grafikker kan let produceres og placeres. Lyd kan lægges på særskilt og efterfølgende. Og PP’en kan til slut udgives som video.

Det er nogle af grundene til, at vi har valgt at give video en særlig plads i dette minikursus.

Emnets mål

– at du tilegner dig viden af teknisk karakter ift. videoproduktion
– at du bliver bevidst om de mange didaktiske overvejelser bag faglige læringsvideoer
– at du overvejer, om din egen visualisering med fordel kan produceres som video

Scenarie

Du har erfaring for, at et praktisk eksempel fra virkeligheden uden for skolen ofte fungerer godt til formidling af en faglig problemstilling, og du vil gerne kunne kombinere billeder derfra med mundtlig forklaring. Så har du modeller, du ønsker at inddrage, og endelig har du et ønske om få frigjort noget af din tid ved tavlen til individuel vejledning.

Er video et godt bud på det?

Øvelser

Det er slet ikke givet, at video er det rette valg for din visualisering. Men hvilke styrker og svagheder mener du, der vil være ved at udarbejde din visualisering som en video? Overvej både styrker og svagheder ift. elevernes læring og ift. din produktionsproces.

Selvevaluering/tjekliste

(Tag for hvert af spørgsmålene stilling til om du er i mål: slet ikke, i ringe grad, i nogen grad eller i høj grad)

1. Er video det rette valg sammenlignet med modaliteter som fx grafik, interaktivt medie eller foto?

2. Har du fået din faglige problemstilling skåret helt ind til benet, så den kan formidles på under 2 minutter?

3. Har du overvejet, hvordan kombinationer af levende billeder, speak, grafikker, eksempler fra virkeligheden uden for skolen bliver anvendt i det optimale miks?

4. Har du overvejet, hvordan sammenhængen er mellem det, der ligger forud for elevens arbejde med videoen, og overvejet, hvordan du vil følge op på elevens læring efter videoen?

5. Har du overvejet, om eleven skal foretage sig noget mens han/hun ser videoen? (skrive notater, svare på spørgsmål, skrive refleksioner ned)